Het geheugen van de vakbeweging

  • 06/11/2016

Het CNV en de kabinetscrisis van 1960

In 1960 struikelt het kabinet-De Quay over een motie – over verhoging van de bouwproductie – van Jan van Eibergen, voorzitter van Hout- en Bouwbond CNV.

Lees meer
  • 06/11/2016

Het CNV en de kabinetsformatie van 1959

Na tien jaren van kabinetten-Drees komt er in 1959 een coalitie van confessionele partijen en de VVD onder leiding van Jan de Quay. De confessionele vakbeweging weigert ministers te leveren. Uiteindelijk treedt CNV-bestuurder Bauke Roolvink toch als staatssecretaris voor Sociale Zaken toe

Lees meer
CNV-historicus Piet Hazenbosch
  • 06/11/2016

De relatie tussen het CNV met de politiek

In vier artikelen beschrijft CNV-historicus Piet Hazenbosch de moeizame relatie met de christelijke politieke partijen voor en na de beide wereldoorlogen

Lees meer
  • 06/11/2016

Het CNV en de verkiezingen van 1952 en 1956

In de jaren ’50 begint het CNV zich aan de protestants-christelijke zuil te ontworstelen. Desondanks combineren verschillende CNV-ers het vakbondswerk met het Kamerlidmaatschap.

Lees meer
  • 21/09/2016

Geknipt en geschoren, uit de geschiedenis van de kappersbonden

Geknipt en geschoren is een beknopte geschiedenis van de vakbewegingen in het kappersbedrijf, geschreven door Dik Nas en Wil Wemmers. Het hoofdstuk Op weg naar eenheid beschrijft de naoorlogse fusie geschiedenis. De volledige brochure is in pdf-formaat te raadplegen.

Lees meer