Het geheugen van de vakbeweging

  • 16/04/2018

Tom en Riki Simonis – Een leven in dienst van de vakbeweging

Tom Simonis en Riki Simonis-Van den Broek zijn tot in al hun haarvaten de vakbeweging. Hij eerst Algemene Nederlandse Grafische Bond en later districtsbestuurd er Voedingsbond NVV, zij op tal van plekken actief voor de Vrouwenbond, FNV en vrouwensecretariaat. Ze leren elkaar kennen bij de NVV-jeugdorganisatie Jonge Strijd. Het vraaggesprek met hen is opgenomen in Het gezicht van de vakbeweging Amsterdam

Lees meer
  • 08/02/2018

Wim Kok uitvoerig geïnterviewd over zijn vakbondstijd

Leonard Ornstein heeft, in opdracht van het IISG, in 2016 en 2017 een serie interviews met Wim Kok gemaakt over zijn tijd bij de vakbeweging. Het interview bestaat uit verschillende delen met een totale lengte van 10 uur en 15 minuten.

Lees meer
  • 12/06/2017

Hans Pont en de vernieuwing van de vakbeweging

Hans Pont hanteerde in de herinnering van Piet Jeuken, oud-secretaris FNV 2000, voor de vernieuwing van de vakbeweging twee bijzonder richtlijnen: neem als uitgangspunt dat de vakbeweging zijn tijd heeft gehad en loop niet in het midden van de weg want daar loopt iedereen.

Lees meer
1 mei 2017
  • 04/05/2017

Broodnodig: ook in de toekomst

Bijeenkomst over de toekomst van de vakbeweging. Aanleiding boek Sjaak van der Velden over 150 jaar vakbeweging. Terugkijkend met de wetenschap van vandaag.

Lees meer
  • 28/11/2016

Albert Janssen (BVA) overleden

Op 18 september 2016 is Albert W. Janssen op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was voorzitter van de Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en verzekeringspersoneel “St. Franciscus van Assisie” (H.K.W.). Na de splitsing van de H.K.W. op 6 mei 1963 werd hij voorzitter van de Vereniging van Werknemers in Bank- en Verzekeringsbedrijf en Administratieve Kantoren. (BVA). Laatstgenoemde functie vervulde hij tot de fusie van de BVA met de Unie BLHP.

Lees meer