Het geheugen van de vakbeweging

U I T N O D I G I NG
voor bijeenkomst

Tweehonderd van Mertens na 50 jaar

6 september vanaf 12.30 uur
Campus Landgoed Zonheuvel (SBI)
Amersfoortseweg 98, Doorn


Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst over ‘de 200 van Mertens’ na 50 jaar’ op vrijdagmiddag 6 september 2019, georganiseerd door de Stichting VHV en de Stichting SBI.
Voor de huidige generatie is ‘de 200 van Mertens’ een wellicht onbekend begrip, maar voor vele ouderen des te herkenbaarder.
Toen Op zaterdag 19 oktober 1968 is Jan Mertens, voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond (MKV) afgereisd naar Sneek om het jubilerende NKV-district Friesland toe te spreken. Hier spreekt hij de gedenkwaardige woorden:

“In Nederland hebben wij in ons economisch bestel te maken met wat ik zou willen noemen een lijnenspel. Onlangs hebben wij gesteld dat de hele economie in ons land in handen is van rond tweehonderd personen. Van een groep mensen die elkaar goed kent en elkaar frequent ontmoet in verschillende colleges. Het is zowel een machtige, financieel sterke als beangstigende groep.”

Sindsdien is de onzichtbare machtsconcentratie, in handen van enkelen, een regelmatig terugkerend maatschappelijk thema. In 1998 (met een update in 2000) verscheen de Atlas van de macht. De vanaf 2006 jaarlijks verschijnende ‘top 200’ van de Volkskrant is eveneens een duidelijke erfenis van de ‘200 van Mertens’.

Vandaag en morgen Maar we kunnen ook een stap verdergaan. Ligt de machtsconcentratie nog wel bij ‘de 200’ of verschuiven de panelen zo snel, dat ook de macht geglobaliseerd is, en staan wij machteloos? Een debat dat, ruim 50 jaar na de uitspraak van Mertens, telkens opnieuw gevoerd zal moeten worden. We hebben twee prominente sprekers uitgenodigd die deze middag hun licht over deze vraagstukken laten schijnen. En voor het debat een drietal, vanzelfsprekend ook prominente, ter zake kundigen.

We ontvangen u graag vanaf 12.30 uur met een (inloop) lunch en starten met het programma om 13.30 uur; om 17.00 uur sluiten we gezellig af met een drankje/hapje.

P R O G R A M M A

1. Opening
Lodewijk de Waal, voorzitter Stichting VHV

2. Inleidingen
Prof. Dr. Frans Stokman
Hij was één van de onderzoekers, die in 1975 “Graven naar macht” publiceerde.
Aanleiding tot dit onderzoek was de uitspraak van Mertens in 1968.
Hij is werkzaam aan de RU Groningen.

Jeroen Smit
Hij is bedrijfskundige en journalist.
Van 2011- 2015 was hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is onder meer auteur van ‘De Prooi: Blinde trots breekt ABN Amro’.

 

Pauze

3. Debat

Waar ligt dan die macht en welke invloed hebben we en willen we hebben?
– Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW (links)
– Zakaria Boufangacha, lid hoofdbestuur FNV (midden)
– Ferd Crone, lid Eerste Kamer Partij van de Arbeid (rechts)

Moderator Jaap Jongejan, directeur-bestuurder stichting SBI

 

4. Slotwoord
Jan Willem van den Braak, voorzitter Stichting SBI

Aansluitend drankje/hapje
Wij bieden u deze interessante bijeenkomst gratis aan. Rekening houdend met de kosten van zaal en catering, is het wel belangrijk dat u zich opgeeft (als u dat nog niet hebt gedaan).

Aanmelding Dit kan via de link op de website Campus Landgoed Zonheuvel

Graag tot 6 september a.s.!

Stichting VHV        / Stichting SBI
Lodewijk de Waal / Jan Willem van den Braak
voorzitter               / voorzitter